BEYOND - itÕs simplified

Logo

เพราะเราคิดขึ้นบนความเชื่อที่ว่า
‘บ้าน คือ ที่ที่คุณจะใช้ชีวิตอยู่..ไปอีกนาน’

ด้วยรูปแบบบ้านหลากหลายสไตล์ที่เราตั้งใจออกแบบและคิด เพื่อสะท้อนความต้องการ ของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นจุดเด่นหลักที่ทำให้ BEYOND มีเอกลักษณ์ เฉพาะและคงความแตกต่าง เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาสถาปัตยกรรมทันสมัย คำนึงถึง คุณค่าอันยาวนานของบ้านอย่างแท้จริง ซึ่งทุกรายละเอียดรวมถึงสภาพแวดล้อมของ บ้าน BEYONDbyNIRVANA สร้างขึ้นเพื่อการใช้ชีวิตที่มากกว่า คำว่า สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริง

 

ศรศักดิ์ สมวัฒนา
CEO
Nirvana Development Co., Ltd.